Adatkezelési tájékoztató

Dátum: 2020.03.06

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtök és kezelek.

 

DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldök. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetek.

 

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tárolom.

 

Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adok át.

 

Bárkinek felvilágosítást adok a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az info@fromwood.hu címen vagy postai úton levélben.

 

A jogilag és üzletileg törölhető személyes adatok törlését az info@fromwood.hu címen vagy postai úton levélben lehet kérni.

 

A személyes adatok felvétele:

A weboldalon, webáruházban közzétett termékek megrendelésének teljesítéséhez szükséges személyes adatok megadása Vásárló/Felhasználó önkéntes hozzájárulásával – adott termék(ek) kosárba tételével, weboldalon keresztüli megrendelésével, a weboldalon írt kapcsolati üzenettel, vagy az info@fromwood.hu e-mail címre írt üzenettel – történik.

 

Az adat tulajdonosának jogai

Az adat, természetes személy tulajdonosa kérhet tájékoztatást a róla tárolt adatokról, kérheti azok helyesbítését, törlését, felfüggesztését, továbbá tiltakozhat az adatkezelés ellen. További, részletes információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit itt: https://www.gdpr.info.hu/gdpr-rendelet-szovege

 

Adataival kapcsolatos kérését ide küldheti:

Az adatkezelők neve, elérhetőségei: Laborc Tamás e.v. – 1155 Budapest, Mozdonyvezető u. 6. III/12. +36 70-60-80-711, info@fromwood.hu

 

Személyes adatokkal kapcsolatos tájékoztatás:

Személyes adatairól minden esetben írásban adok tájékoztatást. Postai levél útján történő megkeresés esetében, postai úton, elektronikus levélben történő megkeresés esetében pedig elektronikus úton (e-mailben).

 

Adatok törlése:

Amennyiben az adat tulajdonosa írásban kérelmezi, a jogilag és üzletileg törölhető adatokat – melyeket a weboldalon, a könnyebb áttekinthetőség érdekében excell táblázatban vagy e-mail formájában tárolok – a weboldal adminisztrációs felületén keresztül, az excell táblázatból, illetve a levelező listából is manuálisan törlöm. Az adózás rendjéről szóló törvény hatálya alá tartozó személyes adatokat (pl. számlázáshoz kapcsolódóak) 6 évig őrizni kell, azokat kérés esetén sem törölhetem.

 

A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja: Szerződés teljesítése, azaz a megrendelt termék(ek) megrendelő vásárló részére történő eljuttatása. Hirlevél küldésre – kizárólag egy e-mail cím megadásával – való feliratkozás esetén a feliratkozó részére hírlevél küldési tevékenység.

 

A személyes adatok címzettjei (A termék(ek) célba juttatásának közreműködésében részt vevő cégek):

 

 1. C-Lab Bt. (székhely: 1155 Budapest, Mozdonyvezető u. 6 III/12.)
 2. SPRINTER Futárszolgálat Kft. (székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.
)
 3. Magyar Posta ZRt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)

 

A valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga:

Ha az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt szeretne benyújtani az alábbi helyen teheti meg:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóság

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

A weboldalt használó Vásárlók/Felhasználók személyes adatait (az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés) Egyéni Vállalkozó a megrendelés teljesítése, a rendelésben foglaltak későbbi bizonyítása, illetve feliratkozás esetén, hírlevél küldése céljából tárolja, bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli, és gondoskodik azok biztonságáról. Harmadik fél részére nem adja át, kivétel a megrendelt termék(ek) átadásával, szállításával megbízott C-Lab Bt., a tényleges kiszállítást végző Magyar Posta ZRT. vagy a Sprinter futárcégnek átadott adatok, melyek persze elengedhetetlenek a Vásárló számára történő teljesítéshez, a küldemény célba juttatásához. A személyes adatokat az adatkezelő munkatársa(i) kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

Egyéni Vállalkozó a személyes adatokat a weboldal működésének ideje alatt tárolja, de bármely Felhasználó/Vásárló bármikor kérheti írásban adatainak törlését az info@fromwood.hu e-mail címre, vagy postai úton (Laborc Tamás e.v. – 1155 Budapest, Mozdonyvezető u. 6. III/12.) küldött levelével. A levél megérkezését követően az adatokat haladéktalanul törlöm, kivétel a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti 8 évig megőrzendő számviteli bizonylatokat, illetve az azokhoz kapcsolódó személyes adatokat.

 

A megrendelés leadásához a következő személyes adatok megadása szükséges, azok kategóriái:

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • (cégnév)
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • cím (utcanév)
 • továbbiak a címhez
 • ország
 • város/helyiség
 • megye
 • irányítószám
 • szállítási cím

 

A fenti adatokat a weboldalon Vásárló/Felhasználó is módosíthatja.

 

Már regisztrált fióknál Egyéni Vállalkozó az alábbi adatokat rögzíti, tárolja:

 • eddigi vásárlások (azonosító, megrendelés dátuma, számlázási és szállítási adatok, végösszeg, megrendelt termékek listája, szállítás és fizetés módja)
 • regisztrációhoz tartozó belépési adatok (felhasználónév, jelszó titkosított formában)

 

Regisztráció nélküli vásárlásoknál Egyéni Vállalkozó az alábbi adatokat rögzíti, tárolja:

 • vásárlás (azonosító, megrendelés dátuma, számlázási és szállítási adatok, végösszeg, megrendelt termékek listája, szállítás és fizetés módja)

 

A hírlevél feliratkozásoknál Egyéni Vállalkozó mindössze Felhasználó e-mail címét rögzíti.

A Hírlevél küldő szolgáltatásra bárki, regisztráció nélkül feliratkozhat, így a jövőben értesül legújabb akciókról, termékekről, aktuális információkról, a weboldal esetleges új funkcióiról, változásairól. Hírlevelet kizárólag az kap, aki feliratkozik, korábban feliratkozott rá.

A hírlevélről leiratkozni e-mailben (info@fromwood.hu), vagy a kiküldött hírlevél alján szereplő „Leiratkozom“ link/gomb segítségével, bármikor lehet. A hírlevélről történő leíratkozással természetesen az oldalon történt regisztráció nem szűnik meg.

A „Leiratkozom“ linkre történő kattintással azonnal törlésre kerül a megadott e-mail cím. Amennyiben e-mailben, postai úton, vagy telefonon érkezik leiratkozásra vonatkozó igény, az értesülést követő 2-3 napon belül kerülnek törlésre a korábban megadott adatokat.

A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek.

 

STATISZTIKAI ADATOK

 

Ezen adatokat cégünk kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. Az oldal által használt statisztikai eszköz a Google Analytics. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetőek a https://www.google.com/analytics/ weboldalon.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

 

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (GDPR)